Matylda Lempel-Charęza - CV
 • 1968-matura w IX Liceum im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu
 • 1973-dyplom lekarza dentysty  Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Wydział Lekarski, oddział stomatologiczny
 • 1982-specjalizacja I st. z pedodoncji /stomatologia dziecięca
 • 1988-1991 organizacja Biura Zleceń "Wizyty Domowe Lekarzy"
 • 1990-specjalizacja II st. z ortodoncji
 • 1992-rozpoczecie dentystycznej praktyki prywatnej we własnym gabinecie/ ul. Oksywska 19
 • 1993-2000 szkolenie z psychoterapii we Francji (Strasburg)o kierunku somato-psychoterapii
 • 2000 otwarcie Centrum Rozwoju "Gniazdo", Wrocław, ul. Oksywska 19
 • 2002 otwarcie Europejskiej Szkoly Somatoterapii, Somatoanalizy, Socjo- i Somato-Psychoterapii we Wrocławiu, pod auspicjami szkoły macierzystej  we Francji/EEPSSA
Prywatnie
 • członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
 • trener i superwizor EEPSSA-Francja
 • certyfikowany lider grup Balinta
 • członek Polskiego Stow. Balintowskiego
 • członek założyciel Polskiego Towarzystwa Somatoterapii, Somatoanalizy, Socjo- i Somato-Psychoterapii w Krakowie
 • członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Somatoterapii we Francji (AIS)
 • członek Europejskiej Federacji Psychoterapii Socjo- i Somato- Analitycznej.