Somatoterapia
Po 8 latach szkolenia we francuskim ośrodku terapeutycznym EEPSSA (ECOLE EUROPÉENNE de PSYCHOTHÉRAPIE SOCIO- et SOMATO- ANALYTIQUE) w Lipsheim, podjęłam decyzję o otwarciu w Polsce podobnej szkoły.
Pozostaję w ścisłej współpracy z twórcą somatoterapii i somatoanalizy Ryszardem Meyerem. Szkolenia odbywają się częściowo w Polsce, częściowo we Francji. Certyfikaty wydawane są przez Ryszarda Meyera. Od 29 lat pracuję jako lekarz stomatolog. Zainteresowanie psychologią i psychoterapią jest realizowaniem moich dziecięcych marzeń, aby w sensie duchowym pomagać ludziom. W sensie praktycznym moje marzenia realizują się w somato-psychoterapii.
Pomysłodawca i twórca teorii
Pomysłodawcą i twórcą teorii i praktyki jest lekarz psychiatra Ryszard Meyer, dr etnologii. Zrodziła się w latach 80-tych, dwudziestego wieku. Łączy psychologię kognitywną, behawioralną, humanistyczną z psychoanalizą  reichowską.
Przede wszystkim ma ojców: to Ferenczi i Balint. Spotykają się: pierwsza somato-psychoanaliza z podejściem ugruntowanym w teorii relacji z obiektem.
Podstawy teoretyczne
Podstawy teoretyczne nadali:
  • Freud
  • Ferenczi
  • Balint
  • Winnicott
Rozwinięcie tematu znajdą państwo w prezentacjach (PowerPoint):
Podstawowe pojęcia to:
  • somatoanaliza

 - 

metoda psychoterapeutyczna integrująca ciało z psychoanalizą
  • somatoterapia

 - 

kierunek psychoterapeutyczny uwzględniający różne sposoby pracy z ciałem
  • psychosomatoanaliza

 - 

praca dualna lekarz-terapeuta z pacjentem-klientem
  • socjosomatoanaliza

 - 

praca grupowa w somatoanalizie
  • ekosomatoanaliza

 - 

praca indywidualna
  • bonding

 - 

bezpośredni kontakt ciałem terapeutycznym z ciałem pacjenta-klienta