Szkoła współpracuje, na zasadach partnerskich, z:

Collegium Psychoterapeuticum z Lublina
prowadzonym przez dr Jacka J. M. Wojciechowicza

e-mail drjacekwojciechowicz@poczta.onet.pl

Współpracujemy ponadto z trenerami zagranicznym:

F.Burton (Francja)
-
terapia reichowska
J.Harzo (Francja)
-
sexoterapia
J.Chidharom (Francja)
-
coatching
A.Hoffbeck (Francja)
-
NLP
A.Moreau (Belgia)
-
grupy Balinta,teoria psychoanalizy
A. i J. Lienard (Belgia)
-
somatoanaliza dzieci i dorosłych
R.Meyer (Francja)
-
psycho-socjo-somatoanaliza