Prezentujemy jednolity styl kształcenia i terapii

Przez doświadczenie własne do zmiany zachowań.

Socjosomatoanaliza
Jest to model terapii nowoczesnej, eklektycznej, na fundamentach psychoanalizy. Kształcenie obejmuje wiedzę z psychologii behawioralnej, kognitywnej, egzystencjalnej. Koncentruje się na pracy z ciałem pacjenta, w rożnych formach. Podstawowym wymiarem pracy pacjenta są emocje, sięgając do źródeł życia pacjenta i źródeł życia emocjonalnego. Emocje są centralnym punktem terapii. Dogłębne traktowanie procesów rozwojowych prowadzi do odnalezienia przestrzeni duchowości.
Podstawowym narzędziem jest więź, empatyczne podejście, w relacji (pacjent - lekarz, klient - terapeuta).

Celem kształcenia jest osiągnięcie pełni osobistej i zawodowej terapeuty.

Szkolenie w kraju odbywa się we Wrocławiu, ul. Oksywska 19.
Tel. 71-361-97-50, 0601-302-138 
Cena 1600 zl 
(200 zł za weekend, płatne w dwóch ratach, na 2 -gim i 3 -cim spotkaniu lub na konto bankowe)

Jest możliwość noclegu na miejscu. (śpiwory), kawa, herbata ,węzeł sanitarny.

Dla kursu A przewidziany jest blok:
 • w piątek po południu 17-21 godz. następnie  sobota 10-14, oraz 16-20 -tej
Dla kursu B przewidziany jest blok:
 • w sobotę po południu 16-20 godz, oraz w niedzielę 10-14, i 16-20 -tej.
Kurs A

Pożegnanie z ...

Kurs nastawiony na wzrost kompetencji inteligencji emocjonalnej uczestników
i wprowadzenie podstawowych pojęć z somatoterapii

Dostępny dla wszystkich zainteresowanych rozwojem własnym lub podstawami somatoanalizy.

Może być zaliczony jako kurs eliminacyjny na szkolenie somatoterapeutyczne.

1-roczny kurs rozwojowo-szkoleniowy obejmuje 8-weekendów w Polsce, które stanowią odrębną całość, oraz 10 dni warsztatowych w Lipheim ,we Francji.
Warunkiem wyjazdu do Francji jest zaliczenie kursu w Polsce.

 • Zawarcie kontraktu
  • granice ,dotyk, ugruntowanie
  • miejsce somatopsychoterapii w historii psychoterapii
 • Sprecyzowanie celu
  • Balint, jego metoda, nazywanie emocji
  • pojecie i struktura socjosomatoanalizy
 • Mapa rodziny
  • Maslow i jego hierarchia potrzeb
  • Psychsomatoanaliza i socjosomatoanaliza
 • Pojęcia i rodzaje bondingu
  • socjosomatoanaliza
  • coatching: cel i wizja
 • Trening autogenny Schulza
  • Psychsomatoanaliza
  • Socjosomatoanaliza
 • Postawa asertywna
  • tak
  • nie
  • autonomia
  • "Presenc Just"
 • Etapy rozwoju ontogenetycznego w ujęciu psychodynamicznym Meyera
  • socjo
 • Planowanie przyszłości
  • egzamin praktyczny dla zainteresowanych
Kurs B

Konfrontacje z ...

Kurs nastawiony na pogłębianie kompetencji inteligencji emocjonalnej konfrontacje z własnymi ograniczeniami...
Wprowadzenie nowych pojęć i terminów psychoanalitycznych. Połączenie wiadomości z teorii i praktyki psychologii behawioralnej z somatoterapią.


Jeśli chcesz otrzymać francuski certyfikat somatoanalityka to jesteś zobowiązana/y do odbycia 30 godzin terapii indywidualnej. Do zaliczenia kursu "B" trzeba napisać jedną pracę pisemną na 10 minut. Ten kurs stanowi odrębną całość. Po odbyciu kursu możesz pojechać na warsztaty do Francji (do Lipsheim koło Strasburga).

 • Proces Nowej Tożsamości Dana Casriela
  • 10 kroków zdrowienia
  • bonding, psycho- i socjo
 • Sprecyzowanie tematów własnych
  • trójkąt dramatyczny
  • bonding, psycho- i socjo
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie
  • "ślady miłości pierwotnej"
  • bonding, psycho-i socjo
 • Dynamika grupowa
  • Rebirthing 
  • bonding-psycho-i socjo
 • Etapy rozwoju w ujęciu psychodynamicznym
  prowadzący Tadeusz Stelmaszczyk
 • Normy rozwojowe w ujęciu psychoanalitycznym
  Prowadzący dr J. M. Wojciechowicz
 • Postawa twórcza a medytacja
 • Odczytanie prac i egzamin praktyczny
Kurs C

Ciało w psychoterapii

Kurs nastawiony na poznanie różnych metod somatoterapii

Warsztaty odbywają się metodą somatoanalizy

Jeśli chcesz otrzymać francuski certyfikat somatoanalityka to jesteś zobowiązana/y do odbycia następnych 30 godzin terapii indywidualnej. Do zaliczenia kursu "C" trzeba napisać dwie prace pisemne po 10 minut.
Kurs "C" stanowi odrębną calość. Po odbyciu tego kursu możesz pojechać na warsztaty do Francji (Lipsheim koło Strasburga).

 • Etapy dojrzewania świadomości
  • somatogram na tle rozwoju psychodynamicznego
 • Jung i jego model funkcji psychicznych
  • elementy leczące w somatoterapii
 • Emocja jako funkcja obronna organizmu
  • schemat strukturofunkcjonalny Meyera
 • Rebirthing, doświadczenia poza ciałem a somatoterapia
 • Koncepcje dezintegracji pozytywnej
  • etapy rozwoju
  • normy i patologie
Prowadzący Tadeusz Stelmaszczyk
 • Metafora i psychodrama w psychoterapii
  • Prowadzący dr J.M. Wojciechowicz
 • Arte-terapia w somatoanalizie
 • Egzamin praktyczny, odczytanie prac