Adresatami są:
 • lekarze,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci,
 • nauczający,
 • trenerzy,
 • pracownicy socjalni,
 • artyści i sportowcy (kierunkowe specjalizacje),
 • osoby, które zajmują się pomaganiem,
 • osoby, które zajmują się towarzyszeniem w rozwoju osobistym,
 • osoby, które zajmują się rozwojem duchowym.
Formacja bazowa-podstawowa

750 godzin - 81 dni w ciągu 3 lat, 2 lub 4.

Warsztaty 3 dniowe po, których można zapisać się do szkoły

1-cykl: 52 dni: 2 lata

2-cykl: 26 dni: 1 rok
Dyplom formacji podstawowej, wydany przez R. Meyera

Psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci po innych szkołach mogą mieć skrócony czas szkolenia podstawowego.

Formacja specjalizacyjna

250 godzin - 27 dni, dyplom wydany przez R. Meyera

 • muzyko-art-somatoterapia
 • sexo-somatoterapia
 • hippo-somatoterapia
 • coatching-somatoterapia
 • somatoterapia dzieci i dorosłych
 • somatoanaliza transpersonalna
 • somatopsychoterapia reichowska
 • medycyna holantropiczna

Wymagane kształcenie podstawowe.

Praktyka superwizorska

Obowiązuje w trakcie formacji 150 godzin superwzji organizowanej przez szkołę (w Polsce i we Francji).

Formacja trenerska

250 godzin.
Osoby, które mają pełne wykształcenie szkoły (1000 godzin) dodatkowe wykształcenie w innych kierunkach dużą praktykę własną mogą ubiegać się o tytuł trenera szkoły.

Formacja superwizorska

250 godzin.
Osoby, które mają bogatą praktykę własną
pełne wykształcenie szkolne i dodatkowe kierunki terapeutyczne
mogą ubiegać się o tytuł superwizora dla praktyków szkoły.